Fusion - Cloudový 3D CAD/CAM systém
EN EN
1C Pro
Popis Fusion
Základní CAM rozšíření Rozšíření
Fusion - Rozšíření pro obrábění
Rozšíření ve Fusion umožňují zpřístupnit pokročilé konstrukční a výrobní technologie.

Získejte přístup k možnostem, jako jsou pokročilejší strategie obrábění, generativní navrhování a aditivní výroba.
Automatizace programování
Zjednodušení a urychlení vrtání automatickým rozpoznáváním otvorů, výběrem nástrojů a efektivním řazením operací pro rychlejší cykly.

4osé rotační obrábění
Vytváření efektivní čtyřosé dráhy nástrojů pro obrábění rotačních dílů nebo dílů s osou. Vyberte si z řady strategií rotačních drah nástrojů, které vyhovují vašemu CNC stroji.

5ti osé obrábění
Zlepšení kvality povrchu a zvýšení efektivity cyklu pomocí pokročilého 5ti osého obrábění pro strmé a mělké dráhy nástrojů.
Bezpečné obrábění složitých dílů s plnou kontrolou zamezení kolizí v 5ti osách.
Úpravy dráhy nástroje
Zjednodušení programování rychlým ořezáváním vybraných oblastí drah nástrojů uvnitř nebo vně načrtnuté hranice. Operace ořezávání automaticky přidávají nové, bezkolizní nájezdy a napojení, aniž by bylo nutné přepočítávat celou dráhu nástroje.
Ověřování na stroji
Zjednodušený proces ověřování pomocí kontroly povrchu a geometrie sondy. Více času pro spolehlivější automatické obrábění.
VYZKOUŠEJTE ZDARMA DEMO VERZI
Fusion - Cloudový 3D CAD/CAM systém