Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.
Používáním stránek souhlasíte se soubory cookies.

Prosím vyberte jaké soubory cookies chcete povolit:

Fusion - Cloudový 3D CAD/CAM systém
EN EN
1C Pro
Rozšíření Fusion
Fusion - Cloudový 3D CAD/CAM systém
Machining Extension
Rozšíření zpřístupní pokročilé funkce či strategie například: ořezy drah nástrojů (různé možnosti ořezů), práce se sondou (zaměření dílu či kontrola přesnosti po obrobení), víceosé obrábění (4 Axis a 5 Axis) či automatizace obrábění a mnoho dalšího. Pokročilé strategie obrábění využívají výpočetní jádra z programů HSMWorks, PowerMill, FeatureCAM a ModuleWorks.

Strategie Strmé / Mělké
Strategie je automatizovaná pro snadné obrobení komplexních 3D tvarů v rámci jediné operace a poskytuje řadu možností pomáhající dosáhnout zamýšlené podoby nástrojových drah. Strategie "Steep and shallow / Strmé a mělké" je dokončovací strategie, která kombinuje konturovací a rovnoběžné nebo rovnoměrné obrábění strmých a mělkých částí povrchů. Použití této strategie ušetří čas a zvýší efektivitu obrábění, protože vytvoří dráhu nástroje pro strmé i mělké oblasti najednou
Možnosti nastavení dráhy:
 • - Překrytí strmých a mělkých částí
 • - Obrábění po spirále
 • - Zaoblení dráhy nástroje pro dosažení maximální kvality povrchu
 • - Automatická detekce rovinných částí modelu pro vynechání z výběru
 • - Ovládání uzavřených či otevřených kontur nástrojových drah
 • - Pokročilá definice víceosého obrábění, včetně automatického zamezení kolizí a možnosti nastavit limity osy nástroje
 • - Obrábění oblastí „ve stínu“

 • Automatické rozpoznání děr
  Strategie dokáže automaticky najít všechny díry na modelu a rozdělit dle průměru atd. Strategie však dokáže tento proces automatizovat a navíc díry automaticky přiřadí k šablonám vrtání a vybere pro ně vhodné nástroje.

  Automatické rozpoznání děr je užitečným nástrojem pro zjednodušení a zrychlení procesu vytváření vrtacích operací. Díky této funkci může programátor automatizovat opakující se úkoly a zvýšit přesnost a kvalitu obrobení. Programátor může také omezit rozpoznání děr na určitou rovinu nebo část modelu a volit vlastní šablony vrtání a knihovny nástrojů.

  Strategie Odjehlení
  Strategie je užitečným nástrojem pro automatické odjehlení hran na modelu. Strategie rozpozná ostré rohy a navrhne jejich odjehlení v 3, 4 i 5 osách.
  Díky 5 osému pohybu nástroje je možné dosáhnout dokonalého odjehlení, i když jsou navazující plochy pod ostrým úhlem. Automatická kontrola kolize zabraňuje kolizi nástroje s okolím.
  Oblasti pro sražení mohou být rozpoznány automaticky nebo ručně. Pro samotné sražení lze použít různé typy fréz.

  Strategie Dokončení rohů
  Strategie dle nastavení referenčního nástroje dokáže automaticky najít oblasti se zbytkovým materiálem po předchozích operacích. Tyto oblasti si rozdělí na strmé a mělké vzhledem k jejich úhlu strmosti.
  Na strmé oblasti jsou použity příčné záběry a na mělké oblasti jsou použitá záběry podél materiálu. Strategie využívá automatické zabránění kolizí, které zabraňuje kolizi nástroje s okolím.

  4osé plynulé frézování
  Strategie nabízí možnosti pro 4osé plynulé hrubovací a dokončovací strategie. Tyto strategie jsou vhodné pro obrábění složitých, válcových tvarů ale i modelů, které je vhodné obrábět na děličce s použitím kontinuálního pohybu podél stěny.

  Hrubovací i dokončovací strategie automaticky vedou nástroj bezpečně a efektivně vhodným průchodem modelem. Dokončovací strategie umožňují odsazení osy nástroje mimo střed rotace dílce za účelem dosažení dokonalejšího povrchu a využití lepších řezných podmínek.

  5osé plynulé frézování
  Strategie umožňují využít 5osých možností řízení osy nástroje i pro 3osé strategie. To může být užitečné pro zmenšení vyložení nástroje nebo pro dosažení míst s omezeným přístupem.

  V samostatné kartě strategie je možné vybrat jeden z následujících režimů řízení osy nástroje:
 • - Vertikální režim s možností automatického zabránění kolizím
 • - Náklon/Odklon: Možnost nastavení úhlu pro tažený a boční odklon
 • - Z bodu: Osa nástroje prochází bodem a směřuje od něj
 • - K bodu: Osa nástroje prochází bodem a směřuje k němu
 • - Z křivky: Osa nástroje prochází ohraničující křivkou a směřuje od ní
 • - Ke křivce: Osa nástroje prochází ohraničující křivkou a směřuje k ní
 • - Automatický režim: Fusion automaticky určí nejvhodnější kombinaci pohybů a vyhlazení pro zabránění kolizní situaci
 • V případě automatického režimu nástroje preferuje 3osé frézování a ostatní osy zapojí až v okamžiku případné kolize nástrojové sestavy se zbytkovým materiálem. Samozřejmostí je i omezení záběrů dle 5osých možností stroje.

  Ořezávání dráhy nástroje
  V případech tvorby dráhy nástroje v nežádoucích oblastech je možné použít ořezávání dráhy nástroje. Ořezání dráhy nástroje umožňuje odstranit nežádoucí části dráhy nástroje.

  Existují dvě varianty ořezávání dráhy nástroje:
 • - Ořezávání dráhy nástroje podle oblasti: Programátor definuje uzavřenou oblast a určí, zda ponechat dráhy nástroje uvnitř nebo vně této hranice.
 • - Ořezávání dráhy nástroje podle výběru: Programátor vybere dráhu, kterou chce odstranit.
 • Odstraněné oblasti nástrojových drah jsou zachovány v historii obrábění, což znamená, že dráhu nástroje lze kdykoli obnovit nebo upravit. Následná úprava dráhy nástroje bude tyto oblasti respektovat. To může být užitečné při úpravě dráhy nástroje nebo pro odstranění nechtěných úprav.

  Měření sondou na volných plochách
  Nastavení nulového bodu Tato funkce umožňuje nastavit nebo upravit nulový bod obrábění. Nulový bod je nutný pro přesné obrábění, protože se jedná o vztažný bod výpočtu polohy nástroje.

  Měření geometrie
  Tato funkce umožňuje měřit 2D prvky, jako jsou kapsy, díry, výstupky nebo drážky. Měření se provádí pomocí měřicích cyklů obráběcího stroje. V případě odchylky lze zastavit obrábění, aktualizovat korekci nástroje, aktualizovat nulový bod, nebo zajistit výměnu nástroje atd.

  Měření tvarových ploch
  Tato funkce umožňuje měřit volné tvarové plochy modelu. Měření se provádí pomocí obrobkové sondy. Výsledky měření se zobrazují graficky a tabulkově. Je možné vytvořit měrový protokol.

  Zarovnání dílu
  Tato funkce umožňuje zarovnat tvarově složité dílce. Po změření pozice obrobku programátor nahraje výsledky měření do Fusion a sjednotí pozici obrobku. Následně vytvořený NC kód pro obrábění obsahuje transformované souřadnice pohybu stroje.
  VYZKOUŠEJTE ZDARMA DEMO VERZI
  Fusion - Cloudový 3D CAD/CAM systém